kháng sinh thuỷ sản

  1. K

    Cần bán Amoxicillin trihydrate _ Kháng sinh dùng trong Nuôi trồng Thuỷ sản.

    Kháng Sinh Thủy Sản AMOXICILLIN – Ấn Độ là cứu cánh cho bà con với thành phần trong kháng sinh này là: Thành phần Amoxicillin trihydrate: Tương đương 250mg/g Amoxicillin. Nó có khả năng đặc trị nhiễm trùng, xuất huyết, hoại tử…cho tôm cá, giúp đàn tôm cá mau chóng bình phục. Hình...
  2. K

    Cefuroxime kháng sinh dùng trong Nuôi trồng thuỷ sản.

    Cefuroxime kháng sinh dùng trong Nuôi trồng thuỷ sản. Liên hệ: 0962520787