cân móc caatu

  1. Ms Hoài

    Bộ chuyển đổi tín hiệu KM02A KELI, cân an thịnh chuyên cung cấp và sửa chữa cân điện tử

    BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU LOADCELL - KM02A KELI + Model: KM02A KELI - CHINA + Nguồn cấp: 24V + Đầu vào loadcell - đầu ra 0 - 10V hoặc 4 - 20mA (tùy theo cách đấu dây) + KM02A Sử dụng chuyển đổi tín hiệu cho loadcell vào PLC hoặc Đầu cân + Sử dụng tất cả các loại loadcell + Kết nối nhiều...
  2. Ms Hoài

    Cân treo điện tử ATS VMC USA,cân an thịnh chuyên cung cấp và sửa chữa cân điện tử

    http://cananthinh.com.vn/can-treo-can-moc-cau-m-414.html Cân móc cẩu ATS VMC USA Cân treo điện tử ATS VMC USA 1 tấn Cân treo điện tử ATS VMC USA 2 tấn Cân treo điện tử ATS VMC USA 3 tấn Cân treo điện tử ATS VMC USA 5 tấn Cân treo điện tử ATS VMC USA 10 tấn Cân treo điện tử...