caann treo móc cẩu

  1. Ms Hoài

    Cân treo điện tử GFD AVenus Taiwan, cân an thịnh chuyên cung cấp và sửa chữa cân điện tử

    Tính năng cân treo GFD Avenus IP 65 Công suất từ 600kg đến 300000kg Dễ vận hành và Xây dựng vững chắc 30mm màu đỏ tươi sáng LED lớn với với góc nhìn rộng CE phê duyệt Quá tải an toàn lên tới 400% contyrol từ xa với khoảng cách 20m và hơn tự động tắt chức năng để tiết kiệm pin bì, zero, giữ chức...