bugatti chiron cỡ lớn

  1. gachlatviahepro

    Lego xây dựng một chiếc Bugatti Chiron cỡ lớn bạn có thể lá

    Đầu năm nay, Lego đã phát hành một bộ quy mô của một chiếc Bugatti Chiron. Đo chiều cao 14cm rộng 25cm, nó không chính xác nhỏ và có hơn 3600 miếng và hộp số làm việc. Tuy nhiên, có vẻ như Lego đã leo thang nghiêm trọng tình hình; bây giờ nó đã tạo ra một chiếc Chiron có kích cỡ thật ra khỏi các...