Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Bộ Hifi Yamaha R N803 + Loa Polk Audio A5

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 2. H

  Bộ Hi-fi Amply Denon 1600NE + Loa Polk RTi A7

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 3. H

  Bộ Hifi Amply Denon 600NE + Loa Jamo C95 ii

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 4. H

  Bộ Hi-fi Amply Denon 800H + Loa Klipsch RP 5000F

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 5. H

  Bộ Hi-fi Amply Denon 800H + Loa Klipsch RP 6000F

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 6. H

  Bộ Hi-fi Amply Denon PMA 30+ Loa Klipsch RP 600M

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 7. H

  Bộ Hi-fi Amply Denon PMA 30+ Loa Klipsch RB-81ii

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 8. H

  Bộ Mini Amply Denon PMA 30+ Loa Jamo C93ii

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 9. H

  Cần bán Amply Denon X550BT + Bộ loa 5.1 Klipsch F200

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 10. H

  Bộ Hifi Amply Denon 800H + Loa Jamo C95 ii

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 11. H

  Bộ Hi-fi Amply Denon 2500NE + Loa Polk RTi A9

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 12. H

  Bộ Hifi Amply Denon 800H + Loa Jamo C97 ii

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 13. H

  Bộ Hi-fi Amply Denon PMA600NE+ Loa Klipsch RB-81ii

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 14. H

  Cần bán Bộ Hi-fi amply denon PMA 600NE+ Loa klipsch RP600M

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 15. H

  Cần bán Amply Marantz PM-6007

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 16. H

  Bộ Hi-fi Amply Roksan K3 + Loa Klipsch 8000F

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 17. H

  Cần bán Bộ Hi-fi Amply Roksan K3 + Loa Jamo D590

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 18. H

  Bộ Hi-fi Amply Unico Primo + Loa Polk RTi A9

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 19. H

  Bộ Hi-fi Amply Marantz PM8006 + Loa Polk RTi A9

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 20. H

  Bộ 5.1 Amply Denon X2600H - Loa 5.1 Klipsch 5000F

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 21. H

  Amply Denon X3600H + Bộ 5.1 Jamo C97II + Sub J10

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 22. H

  Bộ 5.1 Amply Denon Heos AVR - Front Klipsch 620F- Sur Heos 1

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 23. H

  Cần bán Bộ 5.1 Amply Denon Heos AVR - Heos 1 không cần dây dẫn

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 24. H

  Amply Denon X2600H + Bộ 5.1 Polk Audio S60 xem phim nghe nhạc hay

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 25. H

  Bộ 5.1 Amply Denon Heos AVR - Front Jamo C95 II- Sur Heos 1

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 26. H

  Bộ Hi-fi Amply Denon 2500NE + Loa Polk RTi A9 âm thanh chất lượng

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 27. H

  Amply Marantz PM-6007 mẫu ampli nghe nhạc chất lượng cao

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 28. H

  Cần bán Amply Denon X2600H + Bộ Loa Polk Audio A5 xem phim, nghe nhạc hay

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 29. H

  Cần bán Amply Marantz SR8015 Công nghệ âm thanh đa chiều

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 30. H

  Cần bán Amply Denon X2600H + Bộ 5.1 Jamo C95II + Sub J10Xem Phim, Nghe Nhạc cực hay

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 31. H

  Bộ 5.1 Amply Denon X550BT - Loa 5.1 Klipsch 5000F Xem Phim, Nghe Nhạc cực hay

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 32. H

  Bộ 5.1 Amply Denon X2600H - Loa 5.1 Klipsch 820F, Xem Phim, Nghe Nhạc cực hay

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 33. H

  Amply Denon X2600H + Bộ 5.1 Jamo C95II + Sub J10 Dàn xem phim 5.1 hiệu ứng âm thanh như trong rạp

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 34. H

  Bộ 5.1 Amply Denon X550BT - Loa 5.1 Klipsch 5000F, Xem Phim, Nghe Nhạc cực hay

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 35. H

  Bộ 5.1 Amply Denon X2600H - Loa 5.1 Klipsch 820FXem Phim, Nghe Nhạc cực hay.

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 36. H

  Amply Denon X2600H + Bộ 5.1 Jamo C97II + Sub J10 âm thanh sống động như trong rạp.

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà...
 37. H

  Cần bán Amply Denon X1600H + Bộ Loa Polk Audio A7 rất sang trọng, âm thanh hay mà giá thành lại rất tiết kiệm.

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với...
 38. H

  Amply Denon X2600H+Bộ 5.1 Polk Audio S55 lý tưởng cho xem phim

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 39. H

  Cần bán Amply Denon X1600H + Bộ Loa Polk Audio A5 rất sang trọng

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 40. H

  Cần bán Bộ 5.1 Amply Denon X1600H - Loa 5.1 Klipsch 600M

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 41. H

  Amply Denon X1600H+Bộ 5.1 Polk S55 nghe cực đã

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 42. H

  Bộ 5.1 Amply Denon X2600H - Loa Klipsch F300 Tặng Loa Klipsch Sub 100

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 43. H

  Bộ 5.1 Amply Denon X1600H - Loa 5.1 Klipsch RB-81 ii giá tốt nhất tại Hà Nội

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 44. H

  Cần bán Bộ 5.1 Amply Denon X2600H - Loa Klipsch F200 - Tặng Loa Klipsch Sub 100

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 45. H

  Cần bán Bộ 5.1 Amply Denon X1600H - Loa 5.1 Klipsch 620F

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 46. H

  Amply Denon X1600H + Bộ 5.1 Jamo C95II + Sub Jamo S910

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 47. H

  Bộ 5.1 Amply Denon X2600H + Loa Jamo S809 HCS, Sub Jamo S810

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 48. H

  Cần bán Bộ Amply Denon X1600H + Bộ 5.1 Loa Polk S50 xem phim nghe nhạc tuyệt vời

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 49. H

  Cần bán Bộ 5.1 Amply Denon X1600H - Loa Klipsch F200 - Tặng Loa Klipsch Sub 100

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 50. H

  Bộ 5.1 Amply Denon X1600H + Loa Jamo S809 HCS, Sub Jamo S810

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 51. H

  Cần bán Amply Denon X550BT đa kênh 5.2 chanel + Bộ loa 5.1 Klipsch F200

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới Quý khách chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Những bộ Âm thanh 5.1, Hi-fi do HD Nam Khánh cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình với mức giá vô...
 52. H

  Cần bán Dàn Mini Denon CEOL-N11 DAB, All in One nhỏ gọn hoàn hảo cho mọi mong ước của bạn

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới người chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Sự kết hợp độc đáo giữa các thiết bị âm thanh đến từ 2 thương hiệu Denon và Jamo chắc chắn đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của mình...
 53. H

  Cần bán Dàn Mini Denon CEOL-N11 DAB, All in One nhỏ gọn hoàn hảo cho mọi mong ước của bạn

  Giá Khuyến Mại: 17.500.000₫ Giá gốc: 18.500.000₫ Tiết kiệm: 5% Dàn Mini Denon CEOL-N11 DAB, All in One tích hợp công nghệ hiện đại, chất âm chi tiết, mạnh mẽ bất ngờ Denon CEOL N11 DAB là hệ thống âm thanh all-in-one mới nhất của thương hiệu Nhật Bản Denon, được cải tiến từ phiên bản tiền...
 54. H

  Cần bán Bộ xem phim 28 triệu Amply Denon X550BT + Loa Jamo S807 + Sub Jamo S808

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới người chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Sự kết hợp độc đáo giữa các thiết bị âm thanh đến từ 2 thương hiệu Denon và Klipsh chắc chắn đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của...
 55. H

  Bộ xem phim Amply Denon X550BT + Bộ 5.1 Polk Audio T50 - m thanh sống động, chất lượng

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới người chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Sự kết hợp độc đáo giữa các thiết bị âm thanh đến từ 2 thương hiệu Denon và Klipsh chắc chắn đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của...
 56. H

  HD Nam Khánh bán Bộ xem phim Denon X250BT + Loa 5.1 Denon SYS 2020 13 triệu

  Showroom HD NAM KHÁNH xin giới thiệu tới người chơi âm thanh một số bộ ghép âm thanh phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc tại nhà. Sự kết hợp độc đáo giữa các thiết bị âm thanh đến từ 2 thương hiệu Denon và Klipsh chắc chắn đem lại cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời ngay tại ngôi nhà của...
 57. H

  Cần bán Dàn âm thanh Dolby Atmos 5.1.2 kênh giá rẻ bất ngờ, âm thanh cực hay

  Bộ Âm Thanh Dolby Atmos 35tr Giá Khuyến Mại: 35.100.000₫ Dàn âm thanh Denon AVR-X1500H + Jamo S626 HCS + Jamo 6.5CS-T Atmos + Jamo J12 Subwoofer Hiện nay, dàn âm thanh nghe nhạc – xem phim là một trong những thiết bị giải trí cơ bản nhất ở bất kỳ gia đình nào. Tuy nhiên, nó là cấu thành của...
 58. H

  Cần bán Amply Denon PMA 520AE, bộ âm thanh nghe nhạc dưới 21tr, dàn âm thanh giá rẻ

  AMPLY DENON PMA - 520AE Giá Khuyến Mại: 8.100.000₫ Denon PMA - 520AE âm thanh chi tiết, nghe nhạc cực hay. Amply Denon 520AE Là Amply 2 kênh với mạch High Current (HC) Single-Push-Pull Circuit. Denon PMA - 520AE cho âm thanh chi tiết, nhạc mạnh mẽ. Amply PMA-520AE được cải tiến nhiều về mạch...
 59. H

  Amply Karaoke gia đình hay nhất, amply giá rẻ nhất tại Hà Nội

  Bạn đang cần mua một chiếc Amply Karaoke, bạn băn khoăn không biết nên mua như thế nào vì trên thị trường có quá nhiều sản phẩm. Hãy gọi ngay cho HD Nam Khánh để được tư vấn, hỗ trợ và chọn mua cho mình một chiếc Amply ưng ý nhất. Liên hệ: Mr Nam 0972 962 840 hoặc 0936 509 688 để được tư vấn...
 60. H

  Amply AAP Audio PK-2300, tận hưởng âm thanh karaoke chuyên nghiệp

  Amply AAP Audio PK-2300 Giá: 11tr500 Bảo hành: 12t Hàng mới nguyên thùng Thông số kỹ thuật của AAP Audio PK 2300 Model: PK-2300 Output power: 300W*2 8Ω S/N: MIC : 75dB 1kHz 0dB Music : 90dB THD: MIC : 0.3% 1kHz 0dB Music : 0.01% Sensitivity: MIC : 15mV Music : 300V Input...
 61. H

  Cần bán Mẫu Amply Karaoke hay bạn nên lựa chọn cho dàn karaoke

  Amply AAP audio CBL-2500 Giá Khuyến Mại: 13.000.000₫ Amply AAP audio CBL-2500 1, Professional digital processing system. Stereo DSP ECHO. 2, 4 levels plus-minus of music key controlled system, 6 groups of memory function. 3, MAX and initial volume of MIC, Music, effect can be...
 62. H

  Cần bán Đầu Karaoke Hanet BeatX Pro, đầu Karaoke cao cấp cho các trung tâm giải trí

  Đầu Karaoke Hanet BeatX Pro, đầu Karaoke cao cấp cho các trung tâm giải trí HD Nam Khánh xin giới thiệu đến Quý khách hàng một dòng sản phẩm cao cấp mới của dòng sản phẩm Hanet đó là Đầu Karaoke Hanet BeatX Pro 4TB. Giá bán: Đầu Karaoke Hanet BeatX Pro 4TB: 18.500.000 đ Đầu Karaoke Hanet...
 63. H

  Cần bán Đầu Karaoke Hanet, đầu karaoke tìm kiếm bài hát bằng giọng nói, tiện ích

  Đầu Karaoke Hanet PlayX Pro Đầu Karaoke HANET PlayX Pro là phiên bản nâng cấp được trang bị ổ cứng 2.0 TB, phù hợp với nhu cầu sử dụng nâng cao với sức chứa lớn hơn. Có thể chứa được hơn 36.000 bài hát. Đây là bộ ghép giữa Hanet PlayX One và Hanet Smart List 2016 giúp chọn bài thuận tiện cho...
 64. H

  Cần bán Bán Micro không dây AAP chính hãng, micro hát karaoke cực hay mà giá ưu đãi

  Micro hát Karaoke, micro không dây hát cực hay, giá lại ưu đãi. Đến ngay Showroom HD Nam Khánh để sở hữu thêm những sản phẩm âm thanh cao cấp, chất lượng khác. Bán Micro AAP audio K66 Giá : 3.800.000 đ Micro AAP audio K-66, mic không dây hát karaoke cực hay, giá rẻ nhất Micro AAP audio...
 65. H

  Cần bán Loa Karaoke AAD PK-510, thiết bị âm thanh không thể thiếu cho một dàn karaoke hoàn hảo

  Loa AAD karaoke Bán Loa AAD PK-510 Giá : 14.725.000 Loa AAD PK-510 Loa chuyên nghiệp dùng cho Karaoke Loa AAD PK-510 Loa chuyên nghiệp dùng cho Karaoke Giới thiệu về loa Loa AAD PK-510 * Loa AAD PK-510 có Củ loa và phân tần loa được chế tạo đặc biệt chuyên dùng cho Karaoke * Loa AAD...
 66. H

  Cần bán Loa karaoke, loa AAD Sparay, AAD KM chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay

  Loa AAD karaoke Bán loa AAD - KM 408 sparay Giá: 11.400.000 vnđ Bán Loa Karaoke AAD - KM 410 Sparay Giá : 14.440.000 ₫ Loa Karaoke AAD - KM 410 Sparay Loa chuyên nghiệp dùng cho KARAOKE - MUSIC * Loa KM10 Sparay có Củ loa và phân tần loa được chế tạo đặc biệt chuyên dùng cho...
 67. H

  Cần bán Mẫu loa karaoke hay, chính hãng cho dàn karaoke tại HD Nam Khánh

  Loa AAD karaoke Bán Loa Karaoke AAD K8 Giá: 8.740.000 vnđ Chi tiết sản phẩm Loa KARAOKE chuyên nghiệp - AAD K8 * AAD K8 có củ loa và phân tần loa được chế tạo đặc biệt chuyên dùng cho Karaoke * AAD K8 có gân loa được làm bằng vải xếp sẽ chịu được cường độ âm thanh lớn, tính ổn định và độ bền...
 68. H

  Cần bán Power AAP audio S 9800, cục công suất cho bộ âm thanh karaoke

  Power - Cục công suất Bán Power AAP audio S 9800 Power AAP audio S 9800, cục công suất cho bộ âm thanh karaoke Đặc điểm nổi bật của Cục đẩy công suất AAP Audio S 9800 - AAP Audio S 9800 có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu âm thanh đưa ra loa. - AAP Audio S 9800 là cục đẩy công suất lớn, chuyên...
 69. H

  Cần bán Cục đẩy công suất, Power AAP chính hãng, giá rẻ nhất hiện nay

  Power - Cục công suất Bán Power AAP audio S 9300 Giá : 7.750.000 ₫ Power AAP audio S 9300 -Công Suất 2 kênh chuyên nghiệp ổn định và an toàn . -Với các mạch bảo vệ quá dòng quá áp cũng như quá nóng . -Điều chỉnh độ nhạy linh hoạt kết hợp với ampli . -Chế độ chọn chức năng MO/MT , bắc cầu ...
 70. H

  Cần bán Vang Mixer chính hãng, hát karaoke chuyên nghiệp nhất

  Vang Mixer - Chỉnh âm sắc Bán Vang Smake-k5 Giá: 2.000.000đ Mixer Smake K5 hàng nhập khẩu chính hãng thương hiệu của Canada chuyên dùng cho các phòng hát Karaoke chuyên nghiệp và các live show ca nhạc lớn. - Smake-K5 được tin dùng phối ghép với Amply 2 kênh hay amply đa kênh để hát Karaoke...
 71. H

  Cần bán Amply AAP Audio PK-2500, amply kỹ thuật số chuyên nghiệp, giá rẻ

  Amply AAP Audio PK-2500 Giá: 13tr Bảo hành 12 Tháng Hàng mới 100% Amply Karaoke AAP Audio PK 2500, dòng Amply karaoke Kỹ thuật số nâng cấp từ KA500 Những đặc tính nổi bật và cao cấp nhất của Amply AAP Audio PK2500 1, AAP Audio PK 2500 tích hợp hệ thống xử lý kỹ thuật số chuyên nghiệp...
 72. H

  Cần bán Amply Karaoke hát rất hay, giá chỉ từ 9tr, chính hãng, chất lượng

  Amply Karaoke Amply AAP audio PK-2100 Giá 9tr Bảo hành:12 Tháng Hàng mới nguyên thùng. Nguồn gốc: Mỹ Model: PK2100 Output Power: 8Ω 250W 4Ω 300W 8Ω 600W (Bridge) S/N Rate...
 73. H

  Cần bán Denon AVR X2400h, X3400h, Amply xem phim cho mọi nhà, amply đa kênh chất lượng giá tốt

  Amply Denon AVR X2400H Giá bán: 16.500.000đ Tình trạng: Mới 100% Bảo hành: 12 tháng Amply Denon X2400 thuộc thế hệ Ampli Receiver mới cho năm 2017-2018 với nhiều tính năng hữu dụng và tiên tiến. Ngoài các tính năng kết nối đa phương tiện phổ biến trước đây như bluetooth, airplay, DLNA giờ đây...
 74. H

  Tư vấn Dòng Amply xem phim tốt nhất hiện nay, chính hãng, giá ưu đãi

  AMPLY DENON AVR-X4400H Giá bán: 36.500.000đ Tình trạng: Mới 100% Bảo hành 12 Tháng Amply Denon AVR X4400H, Amply xem phim 9,2 kênh AV Surround Receiver cung cấp bộ âm thanh 3D Amply Denon X4400H là Bộ khuếch đại âm thanh 9,2 kênh AV Surround Receiver cung cấp bộ âm thanh 3D tiên tiến nhất với...
 75. H

  Cần bán Ampli Receiver 5.1, 7.2.2, 9.2.2, kết nối Wifi, Bluetooth, HDMI 2.0 tương thích tín hiệu hình 4k, 3d

  Ampli Receiver 5.1, 7.2.2, 9.2.2, kênh, kết nối Wifi, Bluetooth, HDMI 2.0 tương thích tín hiệu hình 4K, 3D Amply Denon AVR X250BT Giá Khuyến Mại: 7.100.000₫ Tình trạng: Mới 100% Bảo hành 12 Tháng Hãng Amply Denon vừa giới thiệu một sản phẩm home theater mới đó là Amply Denon AVR X250BT Với...
 76. H

  Cần bán Sắm trọn bộ âm thanh nghe nhạc Hi-fi giá hấp dẫn tại HD Nam Khánh

  Bộ Hi-fi Amply Denon 520AE + Loa Klipsch RP 160M Bộ nghe nhạc Amply Denon PMA - 520AE + Loa Klipsch RP 160M Đây là dàn nghe nhạc nhỏ gọn dành cho phòng ngủ hay phòng khách nhỏ. Khả năng chơi nhạc của bộ âm thanh Denon 520AE và Loa Klipsch 160M là rất tốt. Tiếng nhạc rất chi tiết. Âm thanh được...
 77. H

  Cần bán Ampli 7.2 kênh mạnh mẽ với các tính năng mới nhất cho phòng phim

  Amply Denon AVR-X2500H Amply Denon AVR X2500H Một thế hệ Amply Receiver mới ra đời với nhiều tính năng được bổ sung, cải tiến mạch nghe nhạc hay hơn, kết nối wifi phát nhạc airplay2, HEOS, DLNA và những tính năng cho phòng phim. AVR-X2500H hỗ trợ Dolby Atmos®, DTS: X ™ và DTS Virtual: X®, cộng...
 78. H

  Cần bán Ra mắt Amply Denon AVR X1500H mới nhất 2018 tại HD Nam Khánh

  Hãng AV Receiver Denon vừa cho ra mắt thế hệ Ampli 7.2 kênh Denon AVR-X1500H có nhiều tính năng giải trí thông minh như AirPlay2, HEOS, Network Streaming DLNA qua kết nối Wi-Fi để nghe nhạc hay và công nghệ âm thanh Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X cho phim 4K. Thông số kỹ thuật của Amply...
 79. H

  Cần bán Sắm ngay Loa nghe nhạc Hi-end Klipsch với giá ưu đãi tại HD Nam Khánh

  Loa Kilsch P 17B Giá : 88.500.000 VNĐ Loa bookshelf thuộc dòng Palladium P-17B là loa bookshelf thuộc dòng Palladium. Loa có 3 đường tiếng. Loa cho âm thanh tần số cao rõ và chính xác nhờ loa treble dòng Tractrix Horn với màng loa bằng titanium. Giá thị trường: 94.500.000 Thông số kỹ...
 80. H

  Cần bán Đầu phát 4k, Android box 4k tính năng vượt trội, giá ưu đãi tại HD Nam Khánh

  ĐẦU PHÁT 4K, ANDROID BOX 4K CHÍNH HÃNG Dune HD Neo 4K 2018 Giá Khuyến Mại: 2.490.000₫ Dune HD Neo 4K Android Smart TV 4K HDR Dune HD Neo 4K Dune HD Neo 4K là Đầu Phát HD 4Kp60 HDR thế hệ tiếp theo và hộp Android Smart TV. Dune NEO 4K cũng giống như tất cả các sản phẩm HDPlayer Dune HD thế...
 81. H

  Cần bán Loa Jamo Concert Series C 103, loa bookshelf nghe nhạc cực hay dưới 20tr

  Loa Jamo C 103 Giá Khuyến Mại: 19.100.000₫ Loa Jamo Concert Series C 103, loa bookshelf nghe nhạc cực hay. Loa Jamo C 103 là loa bookshelf, dùng cho phòng nghe nhạc loại không gian nhỏ, Jamo Concert Series C 103 có kết cấu 2 đường tiếng với 1 loa Treble, 1 loa MID/ Bass.Loa Jamo C 103...
 82. H

  Cần bán Loa bookshelf hãng Jamo, thiết kế nhỏ gọn, giá ưu đãi tại HD Nam Khánh

  Bán Loa Jamo C91, loa bookshelf nhỏ gọn, âm thanh cực hay Giá Khuyến Mại: 5.600.000₫ Loa Bookshelf Jamo C91, loa nghe nhạc nhỏ gọn nhưng tiếng rất hay Loa Bookshelf Jamo C91 là dòng loa Concert Serie C, với thiết kế rất sang trọng, với nhiều màu sắc phù hợp với không gian. Loa nhỏ gọn phù...
 83. H

  Cần bán Loa BookShelf thiết kế nhỏ xinh, giá rẻ, nghe nhạc phòng ngủ cực hay

  Loa Klipsch RP 150 M Giá Khuyến Mại: 7.500.000₫ Loa Klipsch RP-150M là dòng loa Bookshelf mới của hãng Klipsch Klipsch RP-150M là cặp loa thuộc series Reference Premiere của Klipsch được sản xuất thay thế cho loa Klipsch RB 61 II. Klipsch RP 150M được trang bị một loa Treble kèn 1" Hybrid...
 84. H

  Cần bán Amply Marantz PM-6006, PM-8006, amply giá tốt, chất lượng, dễ phối ghép

  AMPLY MARANTZ PM-6006 Bảo hành: 12 Tháng Giá Khuyến Mại:10.490.000₫ Ampli Marantz Pm 6006 có tới 2 cổng quang optical,1 cổng coxial và 5 cổng vào line in và cổng Phono .Ampli Marantz PM 6006 có tích hợp CS4398 DAC giải mã 192 kHz/24-bit dùng để chơi nhạc số cao cấp từ máy tính được thiết kế...
 85. H

  Cần bán Sở hữu ngay Loa nghe nhạc hãng Tannoy giá chỉ từ 15tr, âm thanh mạnh mẽ ấn tượng

  Loa Bookshelf Tannoy Revolution XT 6 Giá Khuyến Mại: 15.500.000₫ Giới thiệu về loa Tannoy Revolution XT6 Loa Revolution XT6 dùng củ loa có nam châm đa hướng và hệ thống bass reflex đánh úp xuống sàn cho âm thanh mạnh mẽ ấn tượng dù là loa để kệ. Dải tần số cao với của loa treble dome...
 86. H

  Cần bán Loa đứng dòng Precision, Precision 6.4 âm bass mạnh, mid, treble rõ, trong trẻo

  Loa Tannoy Precision 6.4 dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp Giá Khuyến Mại: 59.000.000₫ Loa đứng dòng Precision Precision 6.4 được thiết kế 3 đường tiếng với 1 loa mid/treble đồng trục, 3 loa bass trong đó có 2 loa bass thụ động. Loa thiết kế theo kiểu nén ( kín không dùng bassreflex). Âm bass...
 87. H

  Cần bán Loa Tannoy Precision 6.1,6.2,6.4, loa hi-fi chính hãng, giá rẻ

  Loa Tannoy Precision 6.1, loa bookshelf nghe nhạc rất hay Giá Khuyến Mại: 24.860.000₫ Loa bookshelf dòng Precision Precision là loa bookshelf. Loa đồng trục.Kích thước cao 330 mm x ngang 224mmva2 sâu 257mm. Có thể dùng làm như một đôi loa surround trong hệ thống home cinema Loa cho mid đẹp, bass...
 88. H

  Cần bán Chỉ 23 triệu sở hữu ngay Loa Polk audio RTI A7, nghe nhạc xem phim cực đã

  Bán loa Polkaudio RTi A7 Giá: 23.000.000 vnđ Loa Polk audio RTI A7, loa nghe nhạc xem phim rất hay Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi âm thanh hãng loa Polk Audio đã không ngừng cải thiện và phát triển công nghệ và kết quả là sự ra đời của Polk Audio RTi A7. Đôi loa được các chuyên...
 89. H

  Cần bán Amply Denon AVC X8500H, Amply đa kênh 13.2 kênh nhiều tính năng độc đáo

  Amply Denon AVC X8500H, Amply đa kênh 13.2 kênh đỉnh cao với nhiều tính năng độc đáo Giá Khuyến Mại: 85.500.000₫ Tình trạng: Mới 100% Bảo hành 12 Tháng Hàng loạt công nghệ đỉnh cao đã được Denon đưa vào sản phẩm đầu bảng của họ ở dòng thiết bị chủ lực AV receiver là Denon X8500H nhằm giúp...
 90. H

  Cần bán Amply Denon, Amply xem phim đa kênh hot nhất hiện nay, chính hãng, giá tốt

  AMPLY DENON AVR-X4400H Giá bán: 36.500.000đ Tình trạng: Mới 100% Bảo hành 12 Tháng Amply Denon AVR X4400H, Amply xem phim 9,2 kênh AV Surround Receiver cung cấp bộ âm thanh 3D Amply Denon X4400H là Bộ khuếch đại âm thanh 9,2 kênh AV Surround Receiver cung cấp bộ âm thanh 3D tiên tiến nhất...
 91. H

  Cần bán Loa Klipsch RP 280FA, mẫu loa của hệ thống xem phim theo chuẩn Dolby Atmost

  Loa Klipsch RP 280FA, mẫu loa của hệ thống xem phim theo chuẩn Dolby Atmost. Loa Klipsch RP 280FA thuộc dòng Reference Premier, được thiết kế để dùng trong hệ thống xem phim thiết lập kỹ thuật dolby atmos enabled. Loa có 2 loa surround height được thiết kế nằm trên đầu loa chính, hướng loa...
 92. H

  Cần bán Amply Accuphase E470, thương hiệu âm thanh hàng đầu Nhật Bản, amply nghe nhạc mới siêu hot

  HD Nam Khánh giới thiệu Amply cao cấp đến từ Nhật Bản - Amply Accuphase E470 một trong những chiếc Amply đáng để chúng ta lựa chọn. Như chúng ta đã biết Accuphase là thương hiệu âm thanh hàng đầu đến từ đất nước mặt trời mọc. Âm thanh mà Accuphase mang đến cho người dùng một chất âm rất riêng...
 93. H

  Cần bán Những đôi loa Tannoy BookShelf giá dưới 10tr đáng để bạn lựa chọn, cho âm thanh cực đã

  HD Nam Khánh: Chuyên cung cấp thiết bị, hệ thống Karaoke Chuyên Nghiệp và Gia đình Liên hệ: Mr Nam - 0972.962.840 - 0936.509.688 Email: hdnamkhanh@gmail.com website: hdnamkhanh.com Địa chỉ: Số 5, Ngõ 210, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Cam kết: Mọi sản phẩm dưới đây của HD Nam Khánh đều là Sản phẩm...
 94. H

  Cần bán Loa Jamo C95, Amply Denon X2400h + Loa Jamo C95 Loa Sub Jamo J12 chính hãng, giá tốt nhất thị trường

  Loa Jamo C95 Giá : 10.500.000 ₫ Loa nghe nhạc Jamo C95, hình thức sang trọng, âm thanh tinh tế Loa Jamo C95, một thương hiệu nổi tiếng , nay công bố sự ra mắt một loạt các model mới nhất thuộc dòng Concert series với mười loa thụ động cho rạp hát gia đình. Loa Jamo vừa ra mắt 2 dòng loa cao...
 95. H

  Cần bán Loa Jamo S626, bộ loa 5.0 Jamo S626, dàn âm thanh xem phim, nghe nhạc giá rẻ

  Bán Loa Jamo S626 Giá : 8.900.000 Loa nghe nhạc Jamo S 626, loa xem phim nghe nhạc đều rất hay Loa Jamo S626 thuộc dòng S626 HCS. Loa Jamo S626 có 3 đường tiếng với 1 loa bass hông, 2 loa mid và 1 loa treble. Loa có thể dùng nghe nhạc hoặc hát Karaoke hay xem phim đều rất hay. Khi chọn một cặp...
 96. H

  Cần bán Sở hữu ngay một chiếc Amply xem phim đa kênh Denon với giá dưới 10 triệu, amply xem phim giá rẻ

  Bạn là người yêu thích xem phim, bạn muốn tận hưởng trọn bộ phim hay ngay tại nhà nhưng lại chưa biết làm thế nào để có âm thanh, hình ảnh sống động chân thực nhất. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay một chiếc Amply Denon đa kênh. Nhưng bạn lại băn khoăn về giá, về chất lượng, đừng lo...
 97. H

  Cần bán Amply cao cấp nhất của Accuphase, Accuphase E650

  Amply Accuphase E-650, Amply Cao cấp nhất của Accuphase Giá Khuyến Mại: 190.000.000₫ Được công bố lần đầu tiên tại sự kiện Tokyo International Audio Show cùng với phono cartridge AC-6, Accuphase E-650 là sự thay thế được nâng cấp từ người tiền nhiệm E-600, trở thành chiếc ampli tích hợp đầu...
 98. H

  Cần bán PMA-520AE sở hữu hình thức bắt mắt, chất âm mạnh mẽ, giá hấp dẫn dưới 10 triệu đồng.

  Đến HD Nam Khánh Sắm Amply Nghe nhạc cực chất, giá ưu đãi. AMPLY DENON PMA - 520AE Giá Khuyến Mại: 8.100.000₫ Có thể nói Amply Denon 520AE là dòng amply nghe nhạc giá rẻ nhưng khả năng xử lý âm tiết thì lại xứng đáng với những dòng Amply 2 kênh cao cấp khác. Lướt qua bên ngoài sản...
 99. H

  Cần bán Sở hữu một chiếc Amply nghe nhạc Denon chất lượng, đa tính năng với giá chưa tới 20 triệu

  Đến HD Nam Khánh Sắm Amply Nghe nhạc cực chất, giá ưu đãi. AMPLY DENON PMA - 520AE Giá Khuyến Mại: 8.100.000₫ Denon PMA - 520AE âm thanh chi tiết, nghe nhạc cực hay. Amply Denon 520AE Là Amply 2 kênh với mạch High Current (HC) Single-Push-Pull Circuit. Denon PMA - 520AE cho âm thanh chi tiết...
 100. H

  Cần bán HD Nam Khánh giới thiệu Đầu phát Zappiti Duo 4K, HD player cao cấp làm mưa làm gió năm 2017

  Đến HD Nam Khánh sắm đầu phát HD, Android Box chất lượng, nhiều tính năng hấp dẫn. Đầu phát Zappiti Duo 4K, HD Player Cao Cấp của năm 2017 Giá bán: 6.300.000đ Hàng mới 100% Bảo hành: 12 Tháng Chính Hãng HD Nam Khánh xin giới thiệu đến khách hàng đam mê HDPlayer một mẫu Đầu Phát 4K cao cấp...
 101. H

  Tư vấn Đầu phát HD 4k, Android Box 4k giá rẻ tại HD Nam Khánh

  Đến HD Nam Khánh sắm đầu phát HD, Android Box chất lượng, nhiều tính năng hấp dẫn. Đầu phát Zappiti Duo 4K, HD Player Cao Cấp của năm 2017 Giá bán: 6.300.000đ Hàng mới 100% Bảo hành: 12 Tháng Chính Hãng HD Nam Khánh xin giới thiệu đến khách hàng đam mê HDPlayer một mẫu Đầu Phát 4K cao cấp...
 102. H

  Cần bán Amply Denon PMA 1600NE, Amply 2 Kênh tích hợp DAC

  HD Nam Khánh xin giới thiệu sản phẩm: Denon PMA 1600NE là mẫu Amply nghe nhạc 2 kênh mới của Denon, tích hợp DAC. AMPLY DENON PMA-1600NE Bảo hành: 12 Tháng Giá Khuyến Mại:27.500.000₫ Là một trong những thương hiệu âm thanh hiếm hoi tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm HI-FI một cách tích cực...
 103. H

  Cần bán Giới thiệu Đầu phát 4K, Android Box 4K mới

  ĐẦU PHÁT 4K, ANDROID BOX 4K CHÍNH HÃNG Android Box HIMEDIA Q10 Pro, đầu phát HD cấu hình khủng nhất 2016 Giá Khuyến Mại: 3.250.000₫ Bảo Hành: 24 Tháng Android Box HIMEDIA Q10 Pro, đầu phát HD cấu hình khủng nhất 2016 Giới thiệu vài nét đặc biệt về Android Box HD Player Himedia Q10 Pro...
 104. H

  Cần bán Amply nghe nhạc cao cấp đến từ Nhật Bản, Amply Accuphase

  AMPLY ACCUPHASE, Amply cao cấp đến từ Nhật Bản Sản phẩm trọng tâm của Accuphase là các thiết bị khuếch đại với hàng loạt những mẫu ampli cao cấp, được đánh giá rất cao bởi cả giới chuyên môn và người tiêu dùng. Các ampli Accuphase có tính thuần chủng rất cao, nổi bật với các điểm đặc trưng như...
 105. H

  Cần bán Đầu phát Dune HD Pro 4K, Android Box Himedia Q10 Pro

  HD Nam Khánh, Cung cấp đủ loại Đầu phát HD: Dune Solo 4K, Dune Solo Lite, DUNE HD BASE 3D, Dune HD TV 303D, Dune HD TV-102, Dune HD Connect... Dune HD là thương hiệu Đầu phát HD hay HD Player nổi tiếng nhất hiện nay. Đầu HD Dune đến từ nước Đức đã khẳng định được thương hiệu tại thị trường...
 106. H

  Cần bán Đầu Phát 4K, Android Box 4K Chính Hãng, giá tốt nhất thị trường

  Dune HD Pro 4K, Android Box với Khả năng chơi 4K cao cấp Giá: 4.900.000đ Bảo hành 12 Tháng. Hàng mới 100% Dune HD Pro 4K là Đầu Phát 4Kp60 HDR nhỏ gọn thế hệ tiếp theo và là một Smart TV của Android với chất lượng video Hi-end, hỗ trợ BD3D, hỗ trợ âm thanh HD, đầu vào HDMI. Đầu Dune HD Pro 4K...
 107. H

  Tư vấn Amply Denon X250Bt, X540Bt, amply xem phim giá rẻ hot

  Bạn đang tìm một chiếc Amply giá rẻ, thông minh, tiện ích cho dàn âm thanh xem phim, bạn đang băn khoăn không biết nên mua loại nào vì trên thị trường có quá nhiều hãng Amply. HD Nam Khánh giới thiệu với bạn dòng sản phẩm có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn : Amply Denon AVR X250BT Giá Khuyến...
 108. H

  Cần bán Amply xem phim đa kênh giá rẻ, amply Denon chính hãng

  Amply Denon AVR X250BT Giá Khuyến Mại: 7.500.000₫ Tình trạng: Mới 100% Bảo hành 12 Tháng Hãng Amply Denon vừa giới thiệu một sản phẩm home theater mới đó là Amply Denon AVR X250BT Với công suất 130W trên mỗi kênh, thiết bị Receiver Denon AVR-X250BT 5.1 mang lại khả năng truy cập cho tất cả mọi...
 109. H

  Cần bán Loa nghe nhạc Hi-fi Monitor chính hãng, giá tốt

  Loa Monitor Audio LOA MONITOR AUDIO MR1 Giá bán: 3.890.000đ Loa Monitor Audio MR1 được đánh giá là loại loa làm hài lòng người sử dụng nhiều nhất hiện nay. Với thiết kế hình lập phương nhỏ, chắc chắn đem lại cho người dùng sự nhỏ gọn và tinh tế, hiện đại trong từng chi tiết. Nhất là khi không...
 110. H

  Cần bán Amply nghe nhạc chính hãng, giá rẻ, amply Denon, Marantz

  AMPLY STEREO DENON AMPLY DENON PMA - 520AE Giá Khuyến Mại: 8.100.000₫ Denon PMA - 520AE âm thanh chi tiết, nghe nhạc cực hay. Amply Denon 520AE Là Amply 2 kênh với mạch High Current (HC) Single-Push-Pull Circuit. Denon PMA - 520AE cho âm thanh chi tiết, nhạc mạnh mẽ. Amply PMA-520AE được...
 111. H

  Cần bán Accuphase E470, Âm thanh đỉnh cao, chính hãng, giá tốt

  Amply Accuphase E470 Giá Khuyến Mại: 142.500.000₫ Accuphase E-470 là sản phẩm amply nghe nhạc mới thay thế cho model cũ E-460 vốn quá nổi tiếng của Accuphase. E-470 có công suất 180W x 2 kênh tại 8 Ohm và 260W x 2 kênh tại 4 Ohm. Đây thực sự là một Ampli mạnh mẽ, phối ghép khá nhiều dòng loa...
 112. H

  Cần bán Amply Accuphase E600, E650, âm nhạc đỉnh cao, công nghệ tối tân

  Amply Accuphace E-600, âm nhạc đỉnh cao với những công nghệ âm thanh tối tân. Giá Khuyến Mại: 185.250.000₫ Nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao hơn do các bộ khuếch đại loại riêng biệt, Accuphace E-600 được ứng dụng đầy đủ các công nghệ thiết kế tinh vi tích lũy của Accuphase trong những năm...
 113. H

  Cần bán Amply nghe nhạc Accuphase, amply nghe nhạc cao cấp

  AMPLY ACCUPHASE Amply Accuphase E270, nhỏ gọn chất âm cực hay Giá Khuyến Mại: 73.900.000₫ Amply Accuphase E 270 là Amply tích hợp nhỏ nhất của Accuphase. Công suất 90W/ 2 kênh và 120W (4Ohm)/ 2 kênh. Ampli có mạch điều khiển volume AAVA và damping factor lên dến 400, bảo đảm chất lượng âm...
 114. H

  Cần bán Dàn âm thanh nghe nhạc mini, tiện dụng hot nhất hiện nay

  DÀN MINI NGHE NHẠC DÀN MINI DENON D-M41 DAB Giá Khuyến Mại: 15.200.000₫ Dàn Mini Denon M41 là hệ thống "all in one" mới của Denon được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của hệ thống vừa thu được rất nhiều thành công trước đó là D-M40DAB, tuy nhiên nó đã được cải tiến hoàn toàn về mạch âm thanh...
 115. H

  Cần bán Âm thanh Hi-end, loa Tannoy dáng đẹp, tiếng hay, giá tốt

  Loa Tanoy Kensington GR, dáng đẹp, tiếng hay. Giá Khuyến Mại: 330.000.000₫ Củ loa Tanoy Kensington GR phát triển dòng Gold Monitor Dual Concentric huyền thoại. Tanoy Kensington GR Thay đổi hoàn toàn từ của loa đến bộ phân tần, giúp loa tái tạo chính xác âm thanh. Độ âm trầm và độ động cũng cải...
 116. H

  Cần bán Loa nghe nhạc cao cấp, loa Hi-end Tannoy

  LOA HI-END TANNOY Loa Tannoy DC 8T, nghe nhạc cực hay Giá Khuyến Mại: 142.000.000₫ Loa Tannoy DC 8Ti Là đôi loa đứng lớn thứ ba trong dòng Definition, DC8Ti mang lại sự trẻ trung và hiện đại. Với thiết kế vỏ ngoài đánh sơn mài bóng, đường nét tinh xảo và sang trọng. Loa có kích thước...
 117. H

  Cần bán Loa Hi-Fi Tannoy chính hãng mới 100%

  Loa Hi-Fi Tannoy chính hãng mới 100% Loa Bookshelf Tannoy Revolution XT 6 Giá Khuyến Mại: 15.500.000₫ Giới thiệu về loa Tannoy Revolution XT6 Loa Revolution XT6 dùng củ loa có nam châm đa hướng và hệ thống bass reflex đánh úp xuống sàn cho âm thanh mạnh mẽ ấn tượng dù là loa để kệ. Dải...
 118. H

  Cần bán Loa Hi-fi Tannoy Mercury 7.1, 7.2, 7.4, loa nghe nhạc hay, giá tốt

  HD Nam Khánh: Chuyên cung cấp thiết bị, hệ thống Karaoke Chuyên Nghiệp và Gia đình Liên hệ: Mr Nam - 0972.962.840 - 0936.509.688 Email: hdnamkhanh@gmail.com website: HD Nam Khánh - Cung Cấp Hệ Thống Âm Thanh Xem Phim Nghe Nhạc Địa chỉ: Số 5, Ngõ 210, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Loa Tannoy Mercury...
 119. H

  Cần bán Amply Denon, Amply đa kênh Denon, Amply xem phim Denon 5.1, 7.2, 9.2 hàng chính hãng chất lượng cao

  Liên hệ Mr Nam: 0972.962.840-0936.509.688 Amply Denon AVR X540BT Giá bán: 9.400.000 đ Tình trạng: Mới 100% 2018 Bảo hành 12 Tháng Amply Xem Phim 5.2 Denon AVR-X540BT Denon AVR X540BT là Amply Xem phim thu tín hiệu 4K Ultra HD 5.2 Kênh với 130W cho mỗi kênh, tích hợp Bluetooth®, HDR, cài...
 120. H

  Cần bán Tận hưởng âm thanh sống động, Amply nghe nhạc stereo chính hãng

  Liên hệ Mr Nam: 0972.962.840-0936.509.688 AMPLI DENON PMA-SX1 Bảo hành: 12 Tháng Giá Khuyến Mại: 149.000.000₫ Giá gốc: 159.160.000₫ Amply Denon PMA-SX1 là amply integrated đầu bảng của Denon, mạch single push pull dùng MOSFET chịu dòng siêu cao Những ai yêu thích thương hiệu Denon nay sẽ có dịp...
 121. H

  Cần bán Xem phim như ngoài rạp ngay tại gia đình bạn với Dàn âm thanh xem phim, nghe nhạc 5.1 của HD Nam Khánh

  Dàn âm thanh xem phim, nghe nhạc 5.1, xem phim như ngoài rạp ngay tại gia đình bạn Liên hệ Mr Nam: 0972.962.840-0936.509.688 AMPLY DENON AVR X6400H, LOA FONT KLIPSCH RF7 II Giá Khuyến Mại: 175.000.000₫ Giá gốc: 199.520.000₫ Bộ ghép COMBO xem phim hoàn hảo: Amply Denon AVR X6400H, loa Font...
 122. H

  Cần bán Amply nghe nhạc stereo Denon Âm thanh hi-fi, nghe nhạc cực đã

  AMPLY NGHE NHẠC STEREO DENON CHÍNH HÃNG. Liên hệ Mr Nam: 0972.962.840-0936.509.688 AMPLY DENON PMA-1600NE Bảo hành: 12 Tháng Giá Khuyến Mại:27.500.000₫ Giá gốc: 31.000.000₫ Denon PMA 1600NE là mẫu Amply nghe nhạc 2 kênh mới của Denon, là một trong những thương hiệu âm thanh hiếm hoi tiếp tục...
 123. H

  Cần bán Dàn âm thanh 5.1, âm thanh xem phim, nghe nhạc

  AMPLY DENON AVR-X3400H + LOA KLIPSCH RP 280F Giá Khuyến Mại: 74.000.000₫ Dàn âm thanh 5.1 xem phim, hiệu ứng âm thanh sống động như trong rạp. Amply Denon AVR-X3400H Loa Klipsch RP 280F Loa Klipsch RP-450C Loa Klipsch RP-250S Loa Subwoofer Klipsch R 112SW AMPLY DENON AVR-X4400H + LOA KLIPSCH...
 124. H

  Cần bán Amply Marantz PM-6006, bộ phối ghép âm thanh chất lượng, sống động

  HD Nam Khánh ___ Công ty TNHH Phát Triển HD Media Nam Khánh ___ Chuyên cung cấp thiết bị, hệ thống xem phim giải trí. Đầu phát HD | HD Player | Máy chiếu-Projector | Chép phim HD 3D | Âm thanh 5.1 7.1 AMPLY MARANTZ PM-6006 Bảo hành: 12 Tháng Giá Khuyến Mại:10.490.000₫ Giá gốc: 16.730.000₫...
 125. H

  Cần bán Dàn âm thanh xem phim, nghe nhạc hot tại HD Nam Khánh

  Dàn âm thanh chất lượng cho gia đình, giá ưu đãi AMPLY DENON X1400H + LOA KLIPSCH RP-250F + SUB KLIPSCH R 10SW Giá Khuyến Mại: 36.000.000₫ Giá gốc: 45.900.000₫ Bộ ghép xem phim phối ghép giữa Amply Denon và loa Klipsch cho phòng rộng 20-25m2 - Với dàn âm thanh xem phim này khách hàng được giảm...
 126. H

  Cần bán Đắm chìm trong âm nhạc với dàn âm thanh chất lượng, giá ưu đãi

  Dàn âm thanh chất lượng cho gia đình, giá ưu đãi AMPLY DENON X540BT + BỘ LOA 5.0 JAMO S426 Giá Khuyến Mại: 16.500.000₫ Giá gốc: 26.070.000₫ Bộ ghép xem phim phối ghép giữa Amply Denon và loa Jamo cho phòng rộng 15-20m2 - Với dàn âm thanh xem phim này khách hàng được giảm giá rất nhiều vì: - HD...
 127. H

  Cần bán Dàn âm thanh chất lượng giá tốt tại HD Nam Khánh

  Bộ phối ghép âm thanh cực chất, giá tốt tại HD Nam Khánh Amply Denon X2400H + Bộ loa 5.0 Jamo S628 HCS + Sub Jamo J10 Giá Khuyến Mại: 32.800.000₫ Giá gốc: 45.350.000₫ Bộ ghép xem phim phối ghép giữa Amply Denon và loa Jamo cho phòng rộng 25-30m2 - Với dàn âm thanh xem phim này khách hàng được...
 128. H

  Cần bán Tặng Loa Sub giá trị lớn khi mua dàn âm thanh xem bóng đá, nghe nhạc, xem phim

  KHUYẾN MẠI TẶNG LOA HD NAM KHÁNH tổ chức chương trình Khuyến mại tặng Loa SUB cho khách hàng mua Dàn âm thanh Xem phim, Nghe nhạc. Khi khách hàng mua Bộ âm thanh Gồm: Denon AVR-X540BT + 1 bộ loa 5.0 bất kỳ Tặng Jamo S808 trị giá 4.000.000đ Mua Amply Denon AVR X8500H + Cặp loa bất kỳ Tặng Loa...
 129. H

  Cần bán Amply stereo Denon cao cấp pma 2500NE, pma sx1

  Liên hệ Mr.Nam: 0972.962.840 - 0936 509 688 AMPLY DENON PMA 2500NE Bảo hành: 12 Tháng Giá Khuyến Mại:53.500.000₫ Giá gốc: 60.000.000₫ Amply Denon PMA-2500NE, amply nghe nhạc cao cấp nhất của Denon. Amply Denon PMA-2500NE, amply nghe nhạc cao cấp nhất của Denon. Hãng công nghệ âm thanh Denon...
 130. H

  Cần bán Amply nghe nhạc Stereo Denon giá tốt, chính hãng tại Hà Nội

  AMPLY NGHE NHẠC STEREO DENON CHÍNH HÃNG. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HD MEDIA NAM KHÁNH Số 5, ngõ 210, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội ☎ 0972.962.840-0936.509.688 hdnamkhanh@gmail.com AMPLY DENON PMA 60 Giá Khuyến Mại: 13.400.000₫ Giá gốc: 14.500.000₫ Amply Denon PMA60, tích hợp DAC Denon đã thiết kế...
 131. H

  Cần bán Bộ Nghe nhạc Amply Marantz PM-6006 phối ghép Loa Klipsch RP 250F, âm thanh cực đã

  BỘ NGHE NHẠC HI-FI AMPLY MARANTZ PM 6006 + LOA KLIPSCH RP 250F Giá Khuyến Mại: 23.490.000₫ Tặng Dây Loa loại tốt Tặng Dây tín hiệu Miễn phí vận chuyển lắp đặt Bộ Nghe nhạc gồm Amply Marantz PM-6006 phối ghép Loa Klipsch RP 250F Sự kết hợp đáng ngưỡng mộ giữa 2 thương hiệu âm thanh nổi tiếng...
 132. H

  Cần bán Tưng bừng khuyến mại Tặng loa Sub khi mua dàn âm thanh

  [WORLD CUP HÈ 2018] KHUYẾN MẠI LỚN TẶNG LOA SUB CHO DÀN ÂM THANH XEM BÓNG ĐÁ, XEM PHIM, NGHE NHẠC! KHUYẾN MẠI TẶNG LOA HD NAM KHÁNH tổ chức chương trình Khuyến mại tặng Loa SUB cho khách hàng mua Dàn âm thanh Xem phim, Nghe nhạc. Nội dung chương trình khuyến mại: Khi khách hàng mua Bộ âm...
 133. H

  Cần bán Dàn mini Denon đa năng, tiện dụng, giá rẻ

  DÀN MINI DENON Bộ xem phim Denon X540BT + Loa 5.1 Denon SYS 2020 Giá:14.000.000 đ Bộ ghép xem phim 5.1 Amply Denon AVR X540BT và Bộ loa 5.1 Denon SYS 2020 Ampli Receiver Denon AVR X540BT là phiên bản nâng cấp đặc biệt của Model tiền nhiệm AVR X520, ở Model AVR X540BT được hãng nâng cấp...
 134. H

  Cần bán Amply Karaoke AAP, amply chuyên nghiệp

  Amply Karaoke AAP Bán AMPLY AAP AUDIO KA 300 Giá: 10.500.000 đ Amply AAP audio KA-300, amply Karaoke chuyên nghiệp Amply AAP audio KA-300, amply Karaoke chuyên nghiệp Amply AAP Audio KA-300 là Amply Karaoke cao cấp của hãng AAP Audio, Ka 300 được thiết kế bởi các kỹ sư, chuyên gia về âm...
 135. H

  Cần bán Loa nghe nhạc Hi-fi chính hãng tại HD Nam Khánh

  Bạn là người yêu âm nhạc, bạn luôn muốn sở hữu một dàn âm thanh chất lượng và hơn hết bạn muốn hiểu về những thiết bị âm thanh của mình. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại âm thanh cũng như các thuật ngữ khác nhau liên quan tới âm thanh. Bạn thường nghe nói đến âm thanh Hi-fi, âm thanh...
 136. H

  Cần bán Loa nghe nhạc hay, loa Hi-fi Jamo siêu hot

  LOA NGHE NHẠC JAMO Loa Jamo D590 Giá mới: 23.900.000 ₫ Tình trạngHàng mới Bảo hành12 tháng Loa Jamo D590, huyền thoại trở lại của Jamo Đôi loa “huyền thoại” D590 vẫn còn mãi với thời gian khi nó vẫn được sự ưu ái của người nghe nhạc trên 20 năm kể từ phiên bản đầu tiên của nó là Jamo...
 137. H

  Loa Monitor Audio MR1, MR2, MR4, MR6, loa nghe nhạc hay

  Loa Monitor Audio LOA MONITOR AUDIO MR1 Giá bán: 3.800.000đ Loa Monitor Audio MR1 được đánh giá là loại loa làm hài lòng người sử dụng nhiều nhất hiện nay. Với thiết kế hình lập phương nhỏ, chắc chắn đem lại cho người dùng sự nhỏ gọn và tinh tế, hiện đại trong từng chi tiết. Nhất là khi không...
 138. H

  Cần bán Loa Subwoofer Jamo, Polkaudio, Klipsch giá rẻ tại HD Nam Khánh

  Nếu bạn đang thưởng thức một bộ phim hành động hoặc một bản hoà tấu Paul Mauriat trên dàn home theatre mà không hiểu những tiếng trầm hùng tráng của dàn nhạc, tiếng đại bác rền vang xuất phát từ đâu thì xin thưa đó chính là "công lao" của chiếc subwoofer (loa siêu trầm) nhỏ nhắn. Loa siêu trầm...
 139. H

  Tư vấn Dàn mini Denon D-M41 Dab, dàn nghe nhạc nhỏ nhưng chất

  Các sản phẩm điện tử của Denon được thiết kế từ các linh kiện cao cấp, trông thì khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và đẹp mắt. Đặc biệt, các dàn âm thanh mini của Denon được đánh giá là mang đến âm thanh trung thực và chuẩn mực. Sắm cho mình một dàn âm thanh mini tại nhà sẽ giúp bạn...
 140. H

  Tư vấn Đầu Karaoke tìm bài hát bằng giọng nói, Micro không dây giá rẻ

  HD Nam Khánh luôn cung cấp hàng chính hãng, uy tín, giá tốt nhất. Hát Karaoke cực hay, thuận tiện ngay tại nhà với Đầu Karaoke Hanet thông minh đa chức năng: tìm kiếm bài hát bằng giọng nói nhanh, chính xác, kho bài hát online khổng lồ,.... vừa là đầu karaoke chuyên nghiệp, vừa là TV Box thông...
 141. H

  Loa nghe nhạc, loa xem phim hãng Tannoy giá rẻ

  Nhu cầu nghe nhạc, xem phim hiện nay đang rất phổ biến và ngày càng được chú trọng hơn nữa. Chọn cho mình những chiếc loa nghe nhạc thật hay, âm thanh chân thực và sống động là nhu cầu mà hầu hết ai cũng muốn. Nếu bạn chưa chọn được cho mình một sản phẩm ưng ý thì có thể tham khảo sản phẩm Loa...
 142. H

  Cần bán Nghe nhạc, xem phim với loa Tannoy chính hãng, giá tốt tại HD Nam Khánh

  LOA NGHE NHẠC TANNOY Loa Hi-fi Tannoy LOA TANNOY MERCURY 7.1 Giá bán: 5.600.000đ Hàng mới 100% Bảo hành chính hãng: 12 Tháng Loa Tannoy Mercury 7.1 - Loa BookShelf với mức giá bình dân. Loa Tanny Mercury 7.1 là Thế hệ thứ bảy của loạt loa bán chạy nhất của dòng loa Tannoy được tổ chức với một...
 143. H

  Cần bán Dàn mini Denon nghe nhạc hay, giá rẻ tại HD Nam Khánh

  DÀN MINI NGHE NHẠC DÀN MINI DENON D-M41 DAB Giá Khuyến Mại: 15.500.000₫ Dàn Mini Denon M41 là hệ thống "all in one" mới của Denon được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của hệ thống vừa thu được rất nhiều thành công trước đó là D-M40DAB, tuy nhiên nó đã được cải tiến hoàn toàn về mạch âm thanh nhằm...
 144. H

  Tư vấn Loa Sub Monitor audio Silver W12, loa hi-fi stereo Monitor audio Silver 100, 200, 300, 500

  Công ty TNHH Phát Triển HD Media Nam Khánh Chuyên cung cấp thiết bị, hệ thống xem phim giải trí. Đầu phát HD | HD Player | Máy chiếu-Projector | Chép phim HD 3D | Âm thanh 5.1 7.1 Liên hê: Mr Nam - 0972.962.840 - 0936 509 688 Loa Monitor Audio Bán Loa Subwoofer Monitor Audio Silver W12 Giá ...
 145. H

  Cần bán Loa nghe nhạc gia đình cao cấp Polkaudio RTi, LSiM

  Liên hệ Mr Nam: 0972.962.840 - 0936 509 688 Loa Nghe Nhạc Polkaudio Bán loa Polkaudio RTi A5 Giá: 18.500.000 vnđ Loa được thiết kế kiểu dáng thanh thoát, màu sắc tươi sáng hài hòa cho mọi không gian gia đình, đặc biệt là không gian hiện đại. Sản phẩm là sự kết hợp hài hòa mang lại khả năng...
 146. H

  Cần bán Loa karaoke AAD âm thanh chuyên nghiệp cho dàn hát

  Bán loa AAD - KM 408 sparay Giá: 11.400.000 vnđ Bán Loa Karaoke AAD - KM 410 Sparay Giá : 14.440.000 ₫ Loa Karaoke AAD - KM 410 Sparay Loa chuyên nghiệp dùng cho KARAOKE - MUSIC * Loa KM10 Sparay có Củ loa và phân tần loa được chế tạo đặc biệt chuyên dùng cho Karaoke * Loa KM10 Sparay có...
 147. H

  Siêu khuyến mại tặng loa Sub Khi mua Amply, Loa, Dàn âm thanh

  KHUYẾN MẠI TẶNG LOA [WORLD CUP HÈ 2018] SIÊU KHUYẾN MẠI TẶNG LOA SUB KHI MUA DÀN ÂM THANH XEM BÓNG ĐÁ, XEM PHIM, NGHE NHẠC! * Chương trình bắt đầu từ 06/06/2018 HD NAM KHÁNH tổ chức chương trình Khuyến mại tặng Loa SUB cho khách hàng mua Dàn âm thanh Xem phim, Nghe nhạc. Nội dung chương trình...
 148. H

  Cần bán [WORLD CUP HÈ 2018] Khuyến mại tặng loa sub khi mua dàn âm thanh xem bóng đá, xem phim, nghe nhạc

  [WORLD CUP HÈ 2018] KHUYẾN MẠI LỚN TẶNG LOA SUB CHO DÀN ÂM THANH XEM BÓNG ĐÁ, XEM PHIM, NGHE NHẠC! * Chương trình bắt đầu từ 06/06/2018 KHUYẾN MẠI TẶNG LOA HD NAM KHÁNH tổ chức chương trình Khuyến mại tặng Loa SUB cho khách hàng mua Dàn âm thanh Xem phim, Nghe nhạc. Nội dung chương trình...
 149. H

  Cần bán Loa Sub Klipsch, Jamo, loa nghe nhạc hay, chính hãng

  Công ty TNHH Phát Triển HD Media Nam Khánh Liên hệ: Mr Nam - 0972.962.840 - 0936 509 688 LOA SUB JAMO, KLIPSCH NGHE NHẠC CỰC HAY, ÂM THANH CỰC ĐÃ LOA SUB KLIPSCH Loa Sub Klipsch R 10SW Giá bán: 6000.000đ Loa Subwoofer KLIPSCH R-10SW sử dụng củ loa trầm Injection Molded Graphite trọng lượng...
 150. H

  Cần bán Loa nghe nhạc Klipsch, loa nghe nhạc hi-fi stereo

  Loa Nghe Nhạc Klipsch Loa Klipsch RP 250F Giá : 13.000.000 Loa Klipsch RP-250F dòng loa nghe nhạc mới, chất âm cực hay Klipsch RP-250F là model loa nhỏ gọn nhất trong series Reference Premiere được khai sinh năm 2015 và thay thế cho dòng sản phẩm Klipsch RF62 II đã ngừng sản xuất năm 2014...
 151. H

  Cần bán Amly xem phim Denon AVR X6400H cao cấp, amly xem phim cực hot giá tốt

  Công ty TNHH Phát Triển HD Media Nam Khánh Chuyên cung cấp thiết bị, hệ thống xem phim giải trí. Đầu phát HD | HD Player | Máy chiếu | Chép phim HD 3D | Âm thanh 5.1 7.1 AMPLY DENON AVR X6400H Giá bán: 64.500.000đ Amply Denon AVR X6400H, Amply xem phim 9.2 của Denon Amply Denon AVR X6400H...
 152. H

  Cần bán Nghe nhạc cực chất với loa Sub Polk Audio DSW microPRO 3000

  LOA SUB POLK AUDIO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT Công ty TNHH Phát Triển HD Media Nam Khánh Chuyên cung cấp thiết bị, hệ thống xem phim giải trí. Đầu phát HD | HD Player | Máy chiếu | Chép phim HD 3D | Âm thanh 5.1 7.1 Bán Loa Subwoofer Polk Audio DSW microPRO 3000 Giá : 31.450.000 Loa Sub Polk Audio...
 153. H

  Cần bán Loa Karaoke AAD, Micro AAP chính hãng, giá rẻ

  LOA KARAOKE, MICRO CHO DÀN KARAOKE HD Nam Khánh: Chuyên cung cấp thiết bị, hệ thống Karaoke Chuyên Nghiệp và Gia đình Liên hệ: Mr Nam - 0972.962.840 - 0936.509.688 Email: hdnamkhanh@gmail.com website: HD Nam Khánh - Cung Cấp Hệ Thống Âm Thanh Xem Phim Nghe Nhạc Bán loa AAD - KM8 Giá...
 154. H

  Cần bán Mixer aap k9600, k9800. Power aap s9300, s9500

  HD Nam Khánh: Chuyên cung cấp Hệ thống Âm Thanh Xem Phim, Nghe Nhạc Bán Mixer AAP audio K-9600 Giá : 15.500.000 Mixer AAP audio K-9600, bộ chỉnh âm sắc chuyên nghiệp cho dàn âm thanh karaoke Chi tiết sản phẩm Mixer AAP audio K-9600 Products NO: DSP9600 Link download phần mềm: AAD...