Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Cần bán Trụ khí canh trồng rau combo 36 rọ đầy đủ phụ kiện

  trụ trồng rau khí canh trồng rau khí canh tại nhà hiệu quả Đầy đủ phụ kiện ( motor, 36 rọ, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến...
 2. T

  Cần bán Trồng rau thuỷ canh mô hình trụ đứng combo 2 trụ đôi 66 rọ

  Trồng rau thuỷ canh tại nhà hiệu quả cao trụ trồng rau thuỷ canh Đặc điểm nổi bật của combo 2 trụ Trồng Rau Thủy Canh Đầy đủ phụ kiện ( motor, 66 rọ, tấm mút ươm, cặp dinh dưỡng, bút đo TDS và bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm...
 3. T

  Cần bán Trồng rau thuỷ canh mô hình trụ đứng 66 rọ

  trụ trồng rau thủy canh trồng rau thuỷ canh hiệu quả tại nhà bằng trụ đôi 66 rọ Đầy đủ phụ kiện ( motor, 72 rọ, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời...
 4. T

  Cần bán Trồng rau thuỷ canh sạch tại nhà bằng trụ trồng rau 36 rọ

  Trồng rau thuỷ canh trụ trồng rau khí canh Đầy đủ phụ kiện ( motor, 36 rọ, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến địa điểm trồng...
 5. T

  Cần bán Trồng rau thuỷ canh tại nhà bằng trụ trồng rau 28 rọ

  Trụ trồng rau thuỷ canh Trụ thuỷ canh trồng rau combo 28 rọ đầy đủ phụ kiện: phụ kiện gồm: 36 rọ, motor, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống. Đầy đủ phụ kiện, mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa...
 6. T

  Cần bán Trồng rau thuỷ canh tại nhà bằng trụ trồng rau 66 rọ

  trụ trồng rau thủy canh Đầy đủ phụ kiện ( motor, 72 rọ, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến địa điểm trồng mới 1 cách dễ dàng...
 7. T

  Cần bán Trụ trồng rau thuỷ canh combo 2 trụ thuỷ canh 36 rọ và 66 rọ

  Trụ trồng rau thuỷ canh trụ thuỷ canh trồng rau Mô tả Các ưu điểm đặc biệt của Trụ trồng rau khí canh thủy canh Phan Châu Trụ 36 rọ và 66 rọ bao gồm: motor lifetech Ap3100, rọ, mút ươm, dinh dưỡng bút đo TDS và hạt giống cải bẹ xanh. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa Có thể...
 8. T

  Cần bán Trụ trồng rau thuỷ canh combo 2 trụ đôi đầy đủ phụ kiện

  Trồng rau thuỷ canh trụ trồng rau thuỷ canh Đặc điểm nổi bật của combo 2 trụ Trồng Rau Thủy Canh Đầy đủ phụ kiện ( motor, 66 rọ, tấm mút ươm, cặp dinh dưỡng, bút đo TDS và bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có...
 9. T

  Cần bán Trụ trồng rau thuỷ canh combo 2 trụ đôi 66 rọ đầy đủ phụ kiện

  trụ trồng rau thuỷ canh trụ thuỷ canh trồng rau Đặc điểm nổi bật của combo 2 trụ Trồng Rau Thủy Canh Đầy đủ phụ kiện ( motor, 66 rọ, tấm mút ươm, cặp dinh dưỡng, bút đo TDS và bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa...
 10. T

  Cần bán trụ trồng rau thuỷ canh combo 36 rọ đầy đủ phụ kiện

  trụ trồng rau khí canh trụ trồng rau thuỷ canh Đầy đủ phụ kiện ( motor, 36 rọ, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến địa điểm...
 11. T

  Cần bán Trụ trồng rau thuỷ canh tại nhà combo 66 rọ trồng đầy đủ phụ kiện

  trụ trồng rau thủy canh Trụ thuỷ canh trồng rau Đầy đủ phụ kiện ( motor, 72 rọ, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến địa điểm...
 12. T

  Cần bán Trồng rau thuỷ canh tại nhà bằng trụ thuỷ canh 28 rọ đầy đủ phụ kiện

  Trụ trồng rau thuỷ canh Trụ thuỷ canh trồng rau combo 28 rọ đầy đủ phụ kiện: phụ kiện gồm: 36 rọ, motor, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống. Đầy đủ phụ kiện, mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có...
 13. T

  Cần bán Combo 2 trụ thuỷ canh khí canh trồng rau 66 rọ và 36 rọ đầy đủ phụ kiện

  Trụ trồng rau thuỷ canh Trụ thuỷ canh trồng rau Các ưu điểm đặc biệt của Trụ trồng rau khí canh thủy canh Phan Châu Trụ 36 rọ và 66 rọ bao gồm: motor lifetech Ap3100, rọ, mút ươm, dinh dưỡng bút đo TDS và hạt giống cải bẹ xanh. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa Có thể tháo...
 14. T

  Cần bán Trồng rau thuỷ canh combo 2 trụ đôi 66 rọ đầy đủ phụ kiện

  Đặc điểm nổi bật của combo 2 trụ Trồng Rau Thủy Canh Đầy đủ phụ kiện ( motor, 66 rọ, tấm mút ươm, cặp dinh dưỡng, bút đo TDS và bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến địa điểm...
 15. T

  Cần bán Trụ thuỷ canh trồng rau thuỷ canh combo 28 rọ đầy đủ phụ kiện

  Trụ trồng rau thủy canh trụ thuỷ canh combo 28 rọ đầy đủ phụ kiện gồm: 36 rọ, motor, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống. Đầy đủ phụ kiện, mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di...
 16. T

  Cần bán Bán trụ trồng rau thuỷ canh combo 66 rọ đầy đủ phụ kiện

  trồng rau thuỷ canh trụ trồng rau thuỷ canh combo 66 rọ bao gồm Đầy đủ phụ kiện ( motor, 72 rọ, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di...
 17. T

  Cần bán Trồng rau thuỷ canh bằng trụ đứng thuỷ canh 28 rọ

  trồng rau thuỷ canh TRỒNG RAU THUỶ CANH bằng trụ đứng thuỷ canh 28 rọ phụ kiện gồm: 36 rọ, motor, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống. Đầy đủ phụ kiện, mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo...
 18. T

  Cần bán Trụ thuỷ canh trồng rau thuỷ canh combo 66 rọ đầy đủ phụ kiện

  trụ thuỷ canh trụ trồng rau thủy canh Đầy đủ phụ kiện ( motor, 72 rọ, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến địa điểm trồng mới 1...
 19. T

  Cần bán Trụ thuỷ canh trồng rau thuỷ canh combo 28 rọ đầy đủ phụ kiện

  trụ thuỷ canh Trụ trồng rau thủy canh là thiết bị công nghệ dùng trồng rau thuỷ canh phụ kiện gồm: 36 rọ, motor, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống. Đầy đủ phụ kiện, mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa...
 20. T

  Cần bán Trồng rau trên trụ thuỷ canh 66 rọ đầy đủ phụ kiện

  Trồng rau thuỷ canh trụ trồng rau thủy canh Đầy đủ phụ kiện ( motor, 72 rọ, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến địa điểm trồng...
 21. T

  Cần bán Trụ trồng rau thuỷ canh trên trụ thuỷ canh 28 rọ

  Trụ trồng rau thủy canh là thiết bị công nghệ dùng trồng rau thuỷ canh phụ kiện gồm: 36 rọ, motor, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống. Đầy đủ phụ kiện, mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo...
 22. T

  Cần bán Bán trụ khí canh 66 rọ đầy đủ phụ kiện

  Trồng rau khí canh trụ trồng rau thủy canh Đầy đủ phụ kiện ( motor, 72 rọ, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống), mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến địa điểm trồng...
 23. T

  Cần bán Trồng rau khí canh trên trụ khí canh 28 rọ

  Trồng rau khí canh Trụ trồng rau khí canh phụ kiện gồm: 36 rọ, motor, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống. Đầy đủ phụ kiện, mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến địa điểm...
 24. T

  Trụ trồng rau thuỷ canh combo 28 rọ đầy đủ phụ kiện

  Trụ trồng rau thủy canh phụ kiện gồm: 36 rọ, motor, 1 tấm mút ươm, 1 cặp dinh dưỡng, 1 bút đo TDS và 1 bịch hạt giống. Đầy đủ phụ kiện, mua về là trồng, không cần mua thêm gì khác. Dễ lắp đặt, dễ vận hành, tiết kiệm thời gian tối đa. Có thể tháo rời hoặc di chuyển đến địa điểm trồng mới 1 cách...