Hoạt động gần đây nhất của tuongvi1234

  • T
    tuongvi1234 đã đăng tin rao mới.
    Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) 1. Mô hình Cờ Đuôi Nheo là gì? mô hình cờ đuôi nheo (tiếng Anh là Pennant) là mô hình giá được hình thành sau một xu hướng mạnh. Sau một xu hướng lên/xuống mạnh, người mua/bán thường tạm dừng để “lấy hơi” trước khi...