Recent Content by Timki

  1. Timki

    Sao mình đăng tin hay trả lời mà ko chèn link được ak bạn. Cứ báo "Can not be submitted"

    Sao mình đăng tin hay trả lời mà ko chèn link được ak bạn. Cứ báo "Can not be submitted"