Hoạt động gần đây nhất của Nguyễn Việt

  • Nguyễn Việt
    Nguyễn Việt đã đăng tin rao mới.
    */ Đối tượng và hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc BTVH. */ Thời gian đào tạo Cao đẳng Chính quy: 03 năm. */ Hồ sơ xét tuyển năm 2020 gồm: • 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu Nhà trường. • 02 Bản công...
  • Nguyễn Việt
    Nguyễn Việt đã đăng tin rao mới.
    */ Đối tượng và hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc BTVH. */ Thời gian đào tạo Cao đẳng Chính quy: 03 năm. */ Hồ sơ xét tuyển năm 2020 gồm: • 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu Nhà trường. • 02 Bản công...